Nhân dịp năm mới có món bình dân a/e xem cho vui, tuy giá trị thấp nhưng cũng đáng bầy trong tủ các bác nhể?