Trình làng

Dầm trà Trúc Lộc ĐK 18 cm. Toàn hảo...