Trình Làng .. !!

ĐÔN CỔ CAO 52 CM

MẶT ĐÔN RỘNG 32 CM