Ms5. Dầm " Long Phụng Hoà Minh" TB như hình giá 2000k GIẢM CÒN LẠI 1700K