Liên hệ mua hàng : 0948787556 - thành bạc liêu
Cao 20,5cm lành hiếm men nếp đủ tuổi. đầu TK20