Kính phố giao lưu 1 mâm ovan gỗ gõ đỏ cẩn xà cừ xưa kích thước lớn, ngang 65cm, rộng 43cm, diềm 1,5cm, dày 3cm. Mâm cẩn xà cừ xưa kỹ thuật tơ tóc ốc đỏ đẹp hơn hình rất nhiều ạ. Tình trạng toàn lành và bao chuẩn xưa. Kính mời!