Mình có một ít đồ xua muốn giao luu. Ai có nhu cầu mình sẽ chuyển nhuong. Liên hệ 0989 385 112