Điện thoại: 0906.538.274
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi

Hủ Minh cao 7cm, đk bụng 7,5cm, lành tít.