Điện thoại: 0983741865
Địa chỉ: MIỀN TÂY NAM BỘ

06 dĩa vẽ tích chim hoa Đk 9cm vành dĩa hoa văn vùn tay bèo, hiệu 04 chữ...Tất cả 06 dĩa lành nguyên.....Cám ơn các Bác ghé xem...kính mời các Bác Alo em nhé