Liên hệ:
ĐC: 50 Tràng Thi
Phone: 0947519999 - Duy


Cho tới thời điểm hiện tại chưa có bản độc long tương tự để tham chiếu. Nét vẽ quá đẹp, nậm size to cao 25cm