Ống Cây Mai tứ hạc cao 22cm. mẻ dế đã thẩm mĩ.
Còn lại lành
Điện thoại: 0983938808
Địa chỉ: Sai Gon

Ae quan tâm xin liên hệ nha