Bộ tranh sứ cũ hàng máy chục năm tuổi ,nét vẽ tơ tóc ,khó tìm.
Hàng lành tít.
Kích thức tranh cao 1m20 x rộng 36cm.
Giá giao lưu 20 triệu.
Bác nào quan tâm xin liên hệ e
ĐC: Quảng Trường_Nam Đinh
ĐT: 0942320674


ĐC: Quảng Trường_Nam Đinh
ĐT: 0942320674