Đối với khách đầu tư mua đất Phú Quốc, sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất) là giấy tờ quan trọng chứng nhận người mua là chủ sở hữu của mảnh đất. 10 ngày là thời gian ngắn nhất mà chủ sở hữu mới có thể nhận được sổ.

Quy trình tách sổ đỏ mua bán nhà đất Phú Quốc sẽ gồm 5 bước:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với các giấy tờ như trên và nộp tại Phòng tài nguyên – môi trường ở ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Bước 2: Khi đủ giấy tờ hợp lệ, ngay trong ngày nhận hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ về cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính.

quy_trinh_tach_so_do_mua_dat_phu_quoc.jpg

Bước 3: Trong 7 ngày làm việc, phải trích đo địa chính và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phú Quốc có trách nhiệm:

● Làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

● Gửi giấy tờ đến cơ quan tài nguyên – môi trường cùng cấp.

Bước 4: Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đất thổ cư Phú Quốc, cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho sở Tài nguyên – môi trường.

Bước 5: Trao bản chính sổ đỏ thửa đất ở Phú Quốc mới cho người sử dụng đất.

Gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các văn bản tại Luật Đất đai về thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc.

Datphuquoc.org – Trang thông tin đầu tư mua bán nhà đất số 1 Phú Quốc
Hotline: 0988.110.110

View more random threads: