+) Cao 7,5cm. đk 15,5cm. Lành tít mít
+) Niên đại cuối 17

Thông tin người đăng sản phẩm:
<span style="">Đừng nên hỏi tôi một món mà cứ đăng nhiều lần mà hãy tự trả lời rằng " tôi có rất rất nhiều món đó "
Ngân hàng Viettin bank số tk: 711A 33060593 Chủ tk Trương Duy Là
Ngân hàng Dong A bank số tk: 0103022857 Chủ tk Trương Duy Là
Ngân hàng Vietcom Bank số tk 0291000263071 Chủ tk Trương Duy Là</span>