Kính phố :
<span style="text-decoration: underline">1 - Ống bút BT thân lành - miệng mẻ chút - 12 cm Chân đáy có răm sưa lại đẹp - 850 k :
</span><span style="text-decoration: underline">+ Tróc tý miệng như hình dưới:
</span>


<span style="text-decoration: underline">2 - Tô khoanh măng 15.5 cm lác chút miệng như hình - 1500k:
</span>


+ <span style="text-decoration: underline">Mẻ chút như hình dưới:
</span>
+ <span style="text-decoration: underline">Khu khoanh măng :
</span>
<span style="text-decoration: underline">3 - Lọ Tầu Mini 15 cm lác tý miệng thân lành - 1800k:
</span>
+ <span style="text-decoration: underline">Vết mẻ như hình dưới :
</span>


<span style="text-decoration: underline">4 - Bình Tầu Tu Hú cao 27cm mẻ chút đã sửa đẹp - 1800K:
</span>


+ <span style="text-decoration: underline">Lưng có bài thơ :
</span>


<span style="text-decoration: underline">5 - Hạc BT cao 35 cm cổ gấy đã gắn đẹp - 1500k :
</span>
+ <span style="text-decoration: underline">Vết gắn cổ rất đẹp :
</span>

<span style="text-decoration: underline">6 - Nai Tầu miệng mẻ bịt đồng thân lành :
</span>>>>>Sẽ còn cập nhật tiếp tục cho các bác.....!!

Thông tin người đăng sản phẩm:
@ - TEL - 01634561403 /br
@ - Số TK - Nguyễn Thị Thu Hà - 0211000428537- VCB /
Em cái gì cũng thích - và rất vui khi được mua - bán cùng các Bác .