Em có chiếc ầm không biết tuổi tác thế nào, kính các bác cho ý kiến ạ