kt . cao 60cm . dài 58cm . cân nặng khoảng 20kg.
tinh trạng . lành tit .
Điện thoại: 0902843988

2 ông nghê như mộtvì nặng quá nên lật đích 1 ông thôi,
kinh phố gl .