KP GL tượng ông Phúc gốm BH, side to cao 60, lành nguyên, trôn già và ghi men tượng mẫu, khuôn mặt ôm cháu rất âu yếm, thần thái

tặng các Bác Tên Phúc Nhân Dịp những ngày cuối năm
nguyễn toàn
eximbank chi nhánh Biên Hòa Đồng Nai,stk: 1801 1484 9079 070
vietcombank chi nhánh Biên Hòa Đồng Nai,stk:0121 0007 03453
Agribank chi nhánh đồng nai, stk 59002 052 45507
Điện thoại: 0942139922
Địa chỉ: Cafê Phố Xưa Phạm văn Thuận F: Thống Nhất BH ĐN