Bán chiếc nhẫn Nam đá Sapphire sao 6 cánh vàng trắng 10k, cẩn đá CZ bên cạnh.

Size nhẫn: 18.5mm lòng trong
Cân Năng 5.54 gam.