Cụ Tỳ Hưu Thạch anh tóc vàng thiên nhiên tóc dày kín chải mướt 1 chiều, lửa rực hiếm có!
TL: 83ct
KT: 35 x 20 (mm)
LH: ‎0922023333