Viên Kyanite xanh hero hàng thiên nhiên cắt facet bung lửa như Sapphire!

TL: 3,50ct

KT: 10 x 6,8 x 5 (mm)

LH: ‎0922023333