Emerald Colombian Ngọc Lục Bảo thiên nhiên bung lửa rất đẹp!
TL: 5,15ct
KT: 11 x 10 x 6 (mm)
LH: ‎0922023333