Vòng tay vàng 10k

Vàng 10k.gồm 21 viên đá xanh.và 42 viên hột xoàn tấm 2 bên viên xanh.
Nặng 8.36g ( 2 chỉ 2 25 )
Giá 250 $.