Vòng mả não 14 viên 1.5 cm.

Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm

14 viên rơi vào chữ lão.
Dk 1 viên là 1.5 cm.
Mả não xưa.


Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm