Tượng đá trắng xưa, đk cao 37cm, chất liệu đá rất cứng, đế chất liệu xi măng, lành.

giá: alo