Tác phẩm Phật Bà Quan Âm Tourmaline thiên nhiên rất đẹp!

Điện thoại: 092.202.3333
Địa chỉ: Đặng văn ngữ - Hà Nội

Phật Bà Quan Âm Tourmaline thiên nhiên nét chạm rất có hồn!
TL: 50,45ct
KT: 35,5 x 25,5 (mm)
LH: 0922023333


Điện thoại: 092.202.3333
Địa chỉ: Đặng văn ngữ - Hà Nội