Điện thoại: 0938968896
Địa chỉ: 22/43/2 Mạc Đỉnh Chi ,An Cư,Ninh kiều,C.Thơ_tk VCB 0391000993997

E có vỏ ngọc trai
Trai có ngọc tự nhiên không phải trai nuôi nhé
To hơn cả bàn tay
Viên to ~ 1,5cm


Giá: Call : 0938968896
Lê Phan Minh Đức_Tk VCB 0391000993997