Đá Sapphire chuối thiên nhiên.
- Độ sạch 99%.
- Nặng 3,2ct. 9*8mm
- Giá 4.000.000 VNĐ
**Liên hệ: 0909580520 - gặp Hưng