Giao lưu Đĩa tròn bạc thời xưa
Chất liệu bạc xưa , chạm non nước tinh tế
Kích thước : Đường kính ngang 30cm
Tình trạng lành tít , dùng tốt
Lien hệ : 0164 7858948