Điện thoại: 0937 0937 01
Địa chỉ: 1991/1 Nguyễn Thái Bình - F12 - Tân Bình

Chuyên vòng đá cẩm thạch thiên nhiên đủ kích cỡ
0937 0937 01 - 0933 0933 01