Điện thoại: 0965092891
Địa chỉ: Đặng Văn Ngữ

Lên sàn tác phẩm hiếm Quan Công Ruby Đà nẵng. Kích thước cao 7,6cm, ngang 4,3cm. Nặng 341,15ct
SDT : 0965092891 các bac liên hệ trực tiếp hoặc gửi hộp thư cho em nhé !!!