Bức quan âm tự tại ngà voi vân kín,
Được tạc bằng ngà voi nguyên chất 100%
Bác nào cần vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0949861668
Địa chỉ: 523/1 Tùng Thiện Vương p12, q8Điện thoại: 0949861668
Địa chỉ: 523/1 Tùng Thiện Vương p12, q8

Huỳnh Phương Thanh Thảo. Vietcombank 0421003969279 hcm
Huỳnh Phương Thanh Thảo. Agribank 1702205137152 hcm
Huỳnh Phương Thanh Thảo. Sacombank 060076188559 hcm