Phật bà quan âm tự tại thạch anh trắng thiên nhiên rất trong và hiếm có, tác phẩm điêu khắc rất đẹp và có hồn!
Kích thước tổng: Cao 46,5cm x Ngang 23cm. Và đây là hình ảnh sản phẩm
Điện thoại: 092.202.3333
Địa chỉ: Đặng Văn Ngữ - Hà Nội