Vừa về em mâm than, mang lên đây giao lưu cùng các bác.

tình trạng: Mâm PIONEER 1100. rin nguyên từ A đến Z.kim rin PIONEER theo máy. mua về chỉ việc bỏ đĩa vào là nghe thôi.
giá 3 triệu 2 trăm ngàn. ( em không nhận gạch các bác nhé)
( em này vành băm đèn soi nhé mấy bác)
hình em nó đây ạ.