Đầu cassette Marantz SD60

Tính năng cơ bản :
Đầu Cát sét Marantz SD60 hoạt động hoàn hảo – Tape Deck Marantz SD60 chạt băng cát set, 3 đầu từ, hàng chất lượng. Hai hồi gang rất đẹp phù hợp cho bác nào ghép cùng CD Marantz 95, 80 ,….

Giá bán: 8.500.000 VNĐ