Cần bán cả lô
Pioneer RT-707 số lượng 2 cái
Pioneer RT-701 số lượng 1 cái
Akai GX-77 số lượng 4 cái
Giá xin liên hệ 0982462003