Can ban 48CD nhạc hải ngoại TQ, đĩa còn khá đẹp, gom có 8 set, đia toc, chat luong cao
ae nào có nhu cầu xin liên hệ:
DC 595/006 C/c 88 căn, CMT8, p15, Q10
DT 0909873173
Giá 200k/se
tDC 595/006 C/c 88 căn, CMT8, p15, Q10
DT 0909873173