1. Isophon HiFi Stereo Box HSB 45
Sản phẩm đến từ đức từ năm 1966, Loa 3 đường tiếng, công suất 45-75W, kích thước 640x345x287, Tần số đáp ứng 20000-25000Hz, cộng hệ thống cộng hưởng tiếng Bass 20Hz.

Giá : 45 triệu

2. Isophon Rodeo
Loa Isophon dạng cột, kích thước 24x31x88cm

Giá: 37 triệu


Điện thoại: 0989368811
Địa chỉ: Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội