Nhẫn mỹ vàng 1ok, năm 1989, logo vàng trắng, kim cương thiên nhiên 3ly
Con vàng 10k. 1989 logo vàng trắng gắng viên xoàn 3ly thiên nhiên trắng tinh
Size:20. Cân nặng: 3c87
Tình trạng nhẫn như mới