Nhẫn mỹ vàng 10k, hột xanh có logo bò cạp
Con vàng 10k.1993 Hột xanh lá có hình bò cạp trông hột rất đẹp. Size:18.5
Cân nặng: 4c08
Tình trạng nhẫn mới cứng