Gọng kính Amor nhạn của Pháp. Chuôi chuông ve giọt lệ.
Ngang ~13.
Giá 3,6 triệu.
Call Dr Tú ‎0906006662.