Nhẫn mỹ chuẩn xưa đít lõm.Hột đỏ huyết trơn có chữ NKA .Size:18.5. Nặng:4c78