Nhẫn mỹ phôm xưa Hột đỏ huyết có logo đầu sơn dương rất đẹp.Size:19. Nặng:3c22

Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)