nhẫn mỹ hột đỏ huyết có chữ NKA.Võ sĩ đạo rất đẹp.Size:18. 5. Nặng:4c78

Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)