1968 (lộc phát)Hột xanh giác rất lửa.Đầu mọi gia đỏ sắc nét.Size:21.

Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)Điện thoại: 0905212168
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3)