Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang được triển khai gấp rút, thu hồi đất và đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). Tính đến nay, dự án đã GPMB trên địa bàn thị trần Yên Lạc được 12ha/ 14,6ha đạt 80%.
Theo ông Nguyễn Xuân Thông – Chủ tịch UBND Huyện Yên Lạc: Dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City sẽ đáp ứng nhu cầu của cán bộ công nhân viên chức khu vực huyện Yên Lạc và của Nhân dân trong khu vực thị trấn Yên Lạc nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ.


Dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City thuộc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Cũng như việc xây dựng khu đô thị mới sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện bộ mặt kiến trúc của thị trấn. Khu đô thị mới thị trấn Yên Lạc trở thành trung tâm kinh tế văn hóa, chính trị của toàn huyện. Dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City có tổng diện tích thu hồi là 40 ha; trong đó diện tích thuộc UBND thị trấn Yên Lạc là 14,6 ha, diện tích thuộc xã Tam Hồng là 25,4 ha.

Đây là dự án Nhà nước thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Yên Lạc năm 2021 tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được phê duyệt trong danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐND – UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành các Thông báo thu hồi đất số 57/TB-UBND ngày 09/4/2021, Thông báo số 128/TB-UBND ngày 10/6/2021, Thông báo 129/TB – UBND ngày 10/6/2021 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án KĐT Yên Lạc – Dragon City. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng nên việc triển khai dự án bị chững lại.
Ông Nguyễn Xuân Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc


Tính đến nay, dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City, trên địa bàn thị trấn Yên Lạc đã GPMB đạt hơn 80%, còn 70 hộ gia đình chưa đồng ý kê khai kiểm đếm và nhận tiền bàn giao mặt bằng. Hiện nay, UBND huyện Yên Lạc đang tập trung chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy mạnh tuyên truyền người dân để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Việc bồi thường GPMB để thực hiện phần diện tích còn lại của dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City gặp khó khăn nguyên do bởi các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không nhất trí với đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định Nhà nước, đề nghị tăng đơn giá bồi thường hỗ trợ.Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình kê khai kiểm đếm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Nguồn: https://batdongsanhud.com/tich-cuc-tuyen-truyen-gpmb-du-an-khu-do-thi-yen-lac-dragon-city.html