Phần mềm quản lý dự án là giải pháp công nghệ được thiết kế nhằm mục đích kiểm soát, quản lý công việc. Nhờ có hệ thống phần mềm mà doanh nghiệp có thể giám sát toàn bộ quy trình, từ bước hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tính toán chi phí, nhân lực cho đến tiến độ hoàn thành công việc. Hãy cùng NextX tìm hiểu về các chức năng hữu ích của phần mềm quản lý dự án nhé!
  • Quản lý dự án, tạo dự án mới, quản lý thông tin dữ liệu của dự án chi tiết, hệ thống, theo sát tiến độ và cập nhật tình hình dự án.
  • Tạo nhân sự cho dự án, quản lý chi tiết các thông tin nhân sự dự, giao phó nhiệm vụ cho mỗi dự án.
  • Tạo lập gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu, thiết lập, tiến hành đấu, quản lý các thông tin gói thầu.
  • Quản lý nhà thầu dự án, hợp đồng, quản lý khách hàng
  • Hệ thống giao việc trực tuyến, quản lý báo cáo của nhân viên sau mỗi chu kỳ, quản lý tiến độ công việc, báo cáo công việc.

Để giải quyết triệt để thì việc sử dụng phần mềm quản lý dự án chính là điều cần thiết cho mỗi doanh nghiệp.