OP Quartz chính hảng
Vỏ dây ss zin
Máy 6 kim sử dụng giờ,ngày,thứ và 24h
Size 42 chưa núm
Dây đủ dài cho nguời 68kg
Tổng thể zin 100%