Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Đồng hồ nữ 2hand nhập từ USA


  >>> Đồng hồ nữ <<<


  *** WS 11 : Đồng hồ Yarto UK
  Thương hiệu : Yarto
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 34mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 12 : Đồng hồ nữ Love
  Thương hiệu : Accutime watch
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 34mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 13 : Đồng hồ nữ HollyWood
  Thương hiệu : HollyWood
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 37 x 34 mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 14 : Đồng hồ nữ Hello Kitty
  Thương hiệu : Sanrio
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 70%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 15 : Đồng hồ nữ Quartz Black
  Thương hiệu :
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 30mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 16 : Đồng hồ nữ D’linQ
  Thương hiệu : D’linQ
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 18mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 17 : Đồng hồ nữ Disney Tinkerbell
  Thương hiệu : Disney Tinkerbell
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : Oval 28mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 18 : SOLD


  *** WS 19 : Đồng hồ nữ Key To My Heart
  Thương hiệu : Key To My Heart
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 27mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 24 : Đồng hồ nữ Womage
  Thương hiệu :
  Kiểu máy : Analog ( Hongkong movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 100.000

  *** WS 28 : Đồng hồ nữ FMD
  Thương hiệu : FMD
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm ( xà cừ )
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 30 : Đồng hồ nữ đính hột
  Thương hiệu :
  Kiểu máy : Analog ( Japan movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 38mm ( xà cừ )
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 35 : Đồng hồ nữ Sergio Valente
  Thương hiệu : Sergio Valente
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm
  Độ chịu nước : Rửa tay - Đi mưa
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 36 : Đồng hồ nữ Watch It
  Thương hiệu : Watch it
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : oval 26mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 38 : SOLD


  *** WS 39 : Đồng hồ nữ Toy Watch
  Thương hiệu : Toy Watch
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 40mm
  Độ chịu nước : Rửa tay - Đi mưa
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 41 : SOLD


  *** WS 43 : Đồng hồ nữ Nine West
  Thương hiệu : Nine West
  Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 26mm
  Độ chịu nước : Rửa tay - Đi mưa
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 45 : Đồng hồ nữ Watch It
  Thương hiệu : Watch It
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 28mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 46 : SOLD


  *** WS 48 : Đồng hồ nữ New Port
  Thương hiệu : New Port
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 30mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 49 : Đồng hồ nữ Shye
  Thương hiệu : Shye
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 34mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 50 : Đồng hồ nữ Eko
  Thương hiệu : Eko
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 51 : SOLD


  *** WS 52 : Đồng hồ nữ Quartz
  Thương hiệu :
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 25mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 53 : SOLD


  *** WS 55 : Đồng hồ nữ Xanadu
  Thương hiệu : Xanadu
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 28mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 56 : Đồng hồ đeo cổ Krementz Disney
  Thương hiệu : Disney
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24x30mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 99%
  Giá bán : 500.000

  *** WS 57 : Đồng hồ nữ Quartz Gold
  Thương hiệu : Quartz
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 99%
  Giá bán : 500.000


  *** WS 58 : SOLD


  *** WS 59 : SOLD


  *** WS 60 : Đồng hồ nữ Disney Aladdin
  Thương hiệu : Disney
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 34mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 500.000

  *** WS 61 : Đồng hồ nữ Timex Pooh
  Thương hiệu : Timex
  Kiểu máy : Analog ( Philippines Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 30mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 62 : Đồng hồ nữ Miss Piggy
  Thương hiệu : Lorus
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 26mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 63 : Đồng hồ nữ Flik Flak
  Thương hiệu : Flik Flak
  Kiểu máy : Analog ( Swiss made )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 28mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 64 : Đồng hồ nữ Varsales
  Thương hiệu : Varsales
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 65 : SOLD


  *** WS 66 : SOLD


  *** WS 67 : SOLD


  *** WS 68 : Đồng hồ nữ Relic
  Thương hiệu : Relic
  Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 30mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 400.000

  *** WS 69 : Đồng hồ nữ Quartz Gold
  Thương hiệu : Quartz
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 24mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 70 : Đồng hồ nữ Ronica
  Thương hiệu : Ronica
  Kiểu máy : Analog ( Thailand Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 71 : Đồng hồ nữ Charles Hubert Paris
  Thương hiệu : Charles Hubert
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : oval 26mm
  Độ chịu nước : Đi mưa – Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 85%
  Giá bán : 500.000

  *** WS 72 : Đồng hồ nữ Wal Mart
  Thương hiệu : Wal Mart
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 34mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 73 : Đồng hồ nữ PCA
  Thương hiệu : PCA
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 90%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 74 : SOLD


  *** WS 75 : Đồng hồ nữ Footprints and Cross
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : oval 26mm
  Độ chịu nước : Rửa tay
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 80%
  Giá bán : 200.000

  *** WS 76 : Đồng hồ nữ Geneva white
  Thương hiệu : Geneva
  Kiểu máy : Analog ( Swiss part - china Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 77 : Đồng hồ nữ Geneva black
  Thương hiệu : Geneva
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 32mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 300.000

  *** WS 78 : Đồng hồ nữ Rumors
  Thương hiệu : Rumors
  Kiểu máy : Analog ( USA Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 26 x 26mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 500.000

  *** WS 79 : Đồng hồ nữ Monster High
  Thương hiệu : Monster high
  Kiểu máy : Analog ( Japan Movt )
  Dành cho : Nữ
  Kích thước mặt : 36mm
  Độ chịu nước : Tránh nước
  Năng lượng sử dụng : Pin
  Tình trạng : Còn 98%
  Giá bán : 400.000


  Ai mua xin liên hệ :

  Add : 4 Lý Chính Thắng P8Q3 TPHCM

  Tel : 0937373641 - 0989568391
  gặp Mr.Tú


 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  nhiều mẫu đồng hồ đẹp quá bạn

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi TieuBachLang
  nhiều mẫu đồng hồ đẹp quá bạn
  Cảm ơn bạn nhiều , khi nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ mình nhé.........!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  mấy mẫu đồng hồ này của bạn đẹp quá. chúc mua may bán đắt nhaz

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi sunny831
  mấy mẫu đồng hồ này của bạn đẹp quá. chúc mua may bán đắt nhaz
  Cảm ơn bạn đã ghé thăm.......Chúc bạn tuần mới thành công

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  phụ cho 2 vợ chồng (b.s)(b.s)

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi TieuBachLang
  phụ cho 2 vợ chồng (b.s)(b.s)

 8. #8
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  :angel

 9. #9
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi ĐứcĐồngHồ
  :angel
  Thank You...........! :smile

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Đẹp tiếc là vừa mới mua đồng hồ cho con bồ nhí rồi . Có mẫu nam ko bạn

Các Chủ đề tương tự

 1. Túi đeo chéo hàng hiệu 2hand chính hãng authentic : Bag messenger Emporio Armani Used
  Bởi nguyenbahoang1 trong diễn đàn Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-29-2016, 10:34 PM
 2. Dây nịt hàng hiệu 2hand chính hãng authentic : Belt Dolce&Gabbana Used
  Bởi dudung94 trong diễn đàn Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-19-2016, 09:49 PM
 3. Đồng hồ nam 2hand nhập từ USA
  Bởi ngocdatit trong diễn đàn Làng Đồng Hồ
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 06-08-2016, 02:09 AM
 4. Bán ampli - CD - loa 2hand
  Bởi dongeriko trong diễn đàn Làng Âm Thanh
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 04-26-2016, 11:23 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-31-2015, 06:19 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •