Đã bán
Citizen automatic
Kiểu vảy cá 1 tầng
Vỏ dây ss rất đẹp
Mặt +12 hạt tuyệt đẹp
Máy 8200 chính hãng chạy tốt
Size 37 chưa núm